/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ТУСГАЙ САЛАА

ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ТУСГАЙ САЛАА

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ “ЦАГААННУУР” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙГ ХАМГААЛАХ

 

 ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ТУСГАЙ САЛААНЫ /ГЭРЭЭТ/ ТАНИЛЦУУЛГА

 

     Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 143 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн “Цагааннуур чөлөөт бүс”-ийг цагдаагийн гэрээт хамгаалалтанд байх объектын жагсаалтанд оруулсантай холбогдуулан Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Гэрээт хэсэг байгуулах, орон тоо батлах тухай” Б/179 дүгээр тушаалаар тус аймаг дахь цагдаагийн газрын Цагааннуур тосгон дахь олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах /гэрээт/ хэсгийг анх удаа байгуулсан.

 

    Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах /гэрээт/ хэсгийн даргаар цагдаагийн ахмад А.Кадирбек, эргүүлийн офицероор д/х Е.Төлеу, д/ч К.Депудат, д/ч Р.Жанат, харуулчинаар а/а Т.Баят, а/а Х.Досжан, а/а Д.Бауыржан, а/а Р.Нурбол, а/а Ж.Абдулкадир, а/а Т.Ахадил, д/а А.Жанарбек, д/а И.Болат, д/а Ж.Бахытбол, д/а Д.Сүхээ, д/а Ц.Мөнхбаяр, д/а Б.Давхарбаяр, д/а Д.Төрболд нар анх томилогдон ажилласан.

 

     Дотоодын цэргийн тухай хууль 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж, Дотоодын цэргийн албан тушаал, орон тоо, цол, цалингийн зэрэглэлийг баталсантай холбоотой Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн “Ажлаас чөлөөлж, цагдаагийн цол хураах тухай” Б/493 дугаар тушаалаар Цагааннуур тосгон дахь олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах /гэрээт/ хэсгийн зарим алба хаагчдыг албан тушаал /ажлын байр/-аас чөлөөлж, цагдаагийн цол хурааж, Дотоодын цэргийн штабын мэдэлд шилжүүлсэн байна.

 

     Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 281 дүгээр тогтоолоор “Дотоодын цэргийн хамгаалалтад авах улсын онц чухал объектын жагсаалт”-ыг баталж, мөрдүүлсэнтэй холбогдуулан Дотоодын цэргийн командлагчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн “Ажилд томилж, цэргийн цол олгох тухай” Б/01 дүгээр тушаалаар алба хаагчдыг тусгай салааны албан тушаал /ажлын байр/-д томилж, цэргийн цол олгож, Баян-Өлгий аймаг дахь “Цагааннуур” чөлөөт бүсийг хамгаалах Дотоодын цэргийн тусгай салаа /гэрээт/-г шинээр байгуулсан.

 

        Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах /гэрээт/ хэсэг, Дотоодын цэргийн тусгай салаа /гэрээт/-д ажиллаж байгаад цагдаагийн дэд хурандаа Е.Төлеу, цагдаагийн ахлагч ахлагч Х.Досжан, ахлах ахлагч Т.Баят нар тэтгэвэрт гарсан байна.

 

     Дотоодын цэргийн тусгай /гэрээт/ салааны харуулын дарга, дэд хурандаа Е.Төлеу тэтгэвэрт гарах үеэр Цагдаагийн газарт алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл боломжийг сайжруулах зорилгоор хувиасаа 1.600.000 төгрөгний үнэ бүхий “DAYUN-200” мотоцикл бэлэглэсэн.

 

      Одоо тус Дотоодын цэргийн тусгай салаа /гэрээт/-ны захирагчаар а/х А.Бахытбек, харуулын даргаар х/ч А.Кадирбек, а/х Т.Жанболат, д/ч Ж.Жанымбек , харуулчинаар а/а Д.Бауыржан, а/а Р.Нурбол, а/а Ж.Абдулкадир, а/а Т.Ахадил, а/ч Ш.Сүх, а/ч И.Болат, а/ч Ж.Бахытбол, а/ч К.Галымжан, а/ч Х.Досжан, д/а Б.Болор-Эрдэнэ, д/а Б.Төмөрмөнх, д/а Б.Ганбаатар, жолоочоор а/ч Д.Төрболд нар ажиллаж байна.

 

 

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2020-11-01
Эрэн сурвалжилж байна