/ /
  • Нийт бие бүрэлдэхүүний 2019 оны 03 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэж, шинэчлэн найруулж батлав. БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ХА...
Статистик мэдээ
  • 2019-10-01
Эрэн сурвалжилж байна