/ /
  • Нийт бие бүрэлдэхүүний 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж, шинэчлэн найруулж батлав. БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ХА...
Статистик мэдээ
  • 2021-09-09
Эрэн сурвалжилж байна