/ /
  • МӨРДӨН БАЙЦААХ ТАСАГ Тус Цагдаагийн газарт анх 1952 оноос мөрдөн байцаагч томилогдон ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 1970-аад он хүртэл энэ үүргийг нэг хүн г...
Статистик мэдээ
  • 2021-09-09
Эрэн сурвалжилж байна